Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Đạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Đạt

Tiếng Anh:

Thanh Dat Science Technology Limited Company

Cong Ty TNHH Khoa Hoc Ky Thuat Thanh Dat
Mã Số Thuế: 5801450024
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 62B Xuân An, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thành Đạt
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Đạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Đạt?

✓ Trả lời: 5801450024

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Đạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Đạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Đạt?

✓ Trả lời: Số 62B Xuân An, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Đạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành Đạt

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Đạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]