Công Ty TNHH Khánh Toàn Tín Thác

[ad_1]

Công Ty TNHH Khánh Toàn Tín Thác

Cong Ty TNHH Khanh Toan Tin Thac
Mã Số Thuế: 5801461869
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1204 Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Xuân Tươi
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Khánh Toàn Tín Thác

Mã số thuế của Công Ty TNHH Khánh Toàn Tín Thác?

✓ Trả lời: 5801461869

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Khánh Toàn Tín Thác?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Khánh Toàn Tín Thác chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Khánh Toàn Tín Thác?

✓ Trả lời: Số 1204 Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Khánh Toàn Tín Thác là ai?

✓ Trả lời: Trần Xuân Tươi

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Khánh Toàn Tín Thác?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]