Công Ty TNHH K-sohi Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH K-sohi Việt Nam

Cong Ty TNHH K-sohi Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801462245
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 12 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Nhi
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH K-sohi Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH K-sohi Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801462245

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH K-sohi Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH K-sohi Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH K-sohi Việt Nam?

✓ Trả lời: Số 12 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH K-sohi Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Nhi

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH K-sohi Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]