Công Ty TNHH Jm Thanh Ngọc

[ad_1]

Công Ty TNHH Jm Thanh Ngọc

Cong Ty TNHH Jm Thanh Ngoc
Mã Số Thuế: 5801480646
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 824 Trần Phú, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Thanh Thảo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Jm Thanh Ngọc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Jm Thanh Ngọc?

✓ Trả lời: 5801480646

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Jm Thanh Ngọc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Jm Thanh Ngọc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Jm Thanh Ngọc?

✓ Trả lời: 824 Trần Phú, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Jm Thanh Ngọc là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Thanh Thảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Jm Thanh Ngọc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]