Công Ty TNHH In Quảng Cáo Hoàng Long

[ad_1]

Công Ty TNHH In Quảng Cáo Hoàng Long

Cong Ty TNHH In Quang Cao Hoang Long
Mã Số Thuế: 5801487955
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 1, Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trương Văn Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH In Quảng Cáo Hoàng Long

Mã số thuế của Công Ty TNHH In Quảng Cáo Hoàng Long?

✓ Trả lời: 5801487955

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH In Quảng Cáo Hoàng Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH In Quảng Cáo Hoàng Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH In Quảng Cáo Hoàng Long?

✓ Trả lời: Thôn 1, Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH In Quảng Cáo Hoàng Long là ai?

✓ Trả lời: Trương Văn Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH In Quảng Cáo Hoàng Long?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]