Công Ty TNHH In Ấn Thi Công Quảng Cáo Bồ Công Anh

[ad_1]

Công Ty TNHH In Ấn Thi Công Quảng Cáo Bồ Công Anh

Cong Ty TNHH In An Thi Cong Quang Cao Bo Cong Anh
Mã Số Thuế: 5801486239
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 52 đường 1/5, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Công Hoàng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH In Ấn Thi Công Quảng Cáo Bồ Công Anh

Mã số thuế của Công Ty TNHH In Ấn Thi Công Quảng Cáo Bồ Công Anh?

✓ Trả lời: 5801486239

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH In Ấn Thi Công Quảng Cáo Bồ Công Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH In Ấn Thi Công Quảng Cáo Bồ Công Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH In Ấn Thi Công Quảng Cáo Bồ Công Anh?

✓ Trả lời: 52 đường 1/5, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH In Ấn Thi Công Quảng Cáo Bồ Công Anh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Công Hoàng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH In Ấn Thi Công Quảng Cáo Bồ Công Anh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]