Công Ty TNHH In Ấn Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH In Ấn Đà Lạt

Cong Ty TNHH In An Da Lat
Mã Số Thuế: 5801484640
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trương Thị Trúc Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH In Ấn Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH In Ấn Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801484640

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH In Ấn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH In Ấn Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH In Ấn Đà Lạt?

✓ Trả lời: 54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH In Ấn Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Trương Thị Trúc Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH In Ấn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]