Công Ty TNHH Ichi Handmade

[ad_1]

Công Ty TNHH Ichi Handmade

Tiếng Anh:

Ichi Handmade Company Limited

Cong Ty TNHH Ichi Handmade
Mã Số Thuế: 5801465687
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: D6 – KQH Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Viết Phú
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ichi Handmade

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ichi Handmade?

✓ Trả lời: 5801465687

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ichi Handmade?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ichi Handmade chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ichi Handmade?

✓ Trả lời: D6 – KQH Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Ichi Handmade là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Viết Phú

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ichi Handmade?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]