Công Ty TNHH Hương Gia Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Hương Gia Phát

Cong Ty TNHH Huong Gia Phat
Mã Số Thuế: 5801483090
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 79/10 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Hương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hương Gia Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hương Gia Phát?

✓ Trả lời: 5801483090

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hương Gia Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hương Gia Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hương Gia Phát?

✓ Trả lời: 79/10 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hương Gia Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hương Gia Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]