Công Ty TNHH Hoàng Hải Land

[ad_1]

Công Ty TNHH Hoàng Hải Land

Tiếng Anh:

HOANG HAI LAND COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Hoang Hai Land
Mã Số Thuế: 5801480389
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 6/2 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Tấn Lực
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hoàng Hải Land

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hoàng Hải Land?

✓ Trả lời: 5801480389

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hoàng Hải Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hoàng Hải Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hoàng Hải Land?

✓ Trả lời: Số 6/2 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hoàng Hải Land là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tấn Lực

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hoàng Hải Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]