Công Ty TNHH Hoàng Dung Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Hoàng Dung Lâm Đồng

Tiếng Anh:

HOANG DUNG LAM DONG COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Hoang Dung Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801473303
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 03 Nguyễn Du, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Hoàng Trọng Nguyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hoàng Dung Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hoàng Dung Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801473303

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hoàng Dung Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hoàng Dung Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hoàng Dung Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 03 Nguyễn Du, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hoàng Dung Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Trọng Nguyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hoàng Dung Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]