Công Ty TNHH Hoàng An Đại Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Hoàng An Đại Phát

Cong Ty TNHH Hoang An Dai Phat
Mã Số Thuế: 5801457125
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 33/19A, đường 1/5, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Như Hồng Trâm
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hoàng An Đại Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hoàng An Đại Phát?

✓ Trả lời: 5801457125

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hoàng An Đại Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hoàng An Đại Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hoàng An Đại Phát?

✓ Trả lời: 33/19A, đường 1/5, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hoàng An Đại Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Như Hồng Trâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hoàng An Đại Phát?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

[ad_2]