Công Ty TNHH Hoa Cây Cảnh Ga Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Hoa Cây Cảnh Ga Đà Lạt

Cong Ty TNHH Hoa Cay Canh Ga Da Lat
Mã Số Thuế: 5801463351
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 62, khu phố 5 đường Nguyễn Đình Quân, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quang Duy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hoa Cây Cảnh Ga Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hoa Cây Cảnh Ga Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801463351

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hoa Cây Cảnh Ga Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hoa Cây Cảnh Ga Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hoa Cây Cảnh Ga Đà Lạt?

✓ Trả lời: Tổ 62, khu phố 5 đường Nguyễn Đình Quân, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hoa Cây Cảnh Ga Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quang Duy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hoa Cây Cảnh Ga Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]