Công Ty TNHH Hồ Long Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Hồ Long Phát

Tiếng Anh:

Ho Long Phat Company Limited

Cong Ty TNHH Ho Long Phat
Mã Số Thuế: 5801455985
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố Bnông Rết, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Hồ Đức Chắt
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hồ Long Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hồ Long Phát?

✓ Trả lời: 5801455985

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hồ Long Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hồ Long Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hồ Long Phát?

✓ Trả lời: Tổ dân phố Bnông Rết, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hồ Long Phát là ai?

✓ Trả lời: Hồ Đức Chắt

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hồ Long Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]