Công Ty TNHH Happy English Center

[ad_1]

Công Ty TNHH Happy English Center

Tiếng Anh:

Happy English Center Limited Company

Cong Ty TNHH Happy English Center
Mã Số Thuế: 5801456146
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa 166 TBĐ 42, Ngô Thì Nhậm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Thùy Liên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Happy English Center

Mã số thuế của Công Ty TNHH Happy English Center?

✓ Trả lời: 5801456146

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Happy English Center?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Happy English Center chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Happy English Center?

✓ Trả lời: Thửa 166 TBĐ 42, Ngô Thì Nhậm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Happy English Center là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thùy Liên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Happy English Center?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]