Công Ty TNHH Hải Hòa Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Hải Hòa Bảo Lộc

Cong Ty TNHH Hai Hoa Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801465976
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 157 Hà Giang, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Thị Thanh Hòa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hải Hòa Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hải Hòa Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801465976

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hải Hòa Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hải Hòa Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hải Hòa Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số 157 Hà Giang, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hải Hòa Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thị Thanh Hòa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hải Hòa Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]