Công Ty TNHH Hải Hậu Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Hải Hậu Đà Lạt

Cong Ty TNHH Hai Hau Da Lat
Mã Số Thuế: 5801471017
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 79 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN XUÂN THỌ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hải Hậu Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hải Hậu Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801471017

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hải Hậu Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hải Hậu Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hải Hậu Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 79 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hải Hậu Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN XUÂN THỌ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hải Hậu Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]