Công Ty TNHH Green Valley Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Green Valley Đà Lạt

Cong Ty TNHH Green Valley Da Lat
Mã Số Thuế: 5801466070
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 97 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Chí Phong
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Green Valley Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Green Valley Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801466070

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Green Valley Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Green Valley Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Green Valley Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 97 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Green Valley Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Chí Phong

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Green Valley Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]