Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Kỹ Năng Vic

[ad_1]

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Kỹ Năng Vic

Tiếng Anh:

Vic Education And Skills Development Limited Company

Cong Ty TNHH Giao Duc Va Phat Trien Ky Nang Vic
Mã Số Thuế: 5801463739
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 58, Suối Thông B1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Tô Thị Thanh Tuyền
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Kỹ Năng Vic

Mã số thuế của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Kỹ Năng Vic?

✓ Trả lời: 5801463739

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Kỹ Năng Vic?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Kỹ Năng Vic chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Kỹ Năng Vic?

✓ Trả lời: Số 58, Suối Thông B1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Kỹ Năng Vic là ai?

✓ Trả lời: Tô Thị Thanh Tuyền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Phát Triển Kỹ Năng Vic?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]