Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Es

[ad_1]

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Es

Tiếng Anh:

Es Education And Trainning Company Limited

Cong Ty TNHH Giao Duc Va Dao Tao Es
Mã Số Thuế: 5801455921
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 59 đường Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đặng Thị Hiền
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Es

Mã số thuế của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Es?

✓ Trả lời: 5801455921

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Es?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Es chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Es?

✓ Trả lời: Số 59 đường Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Es là ai?

✓ Trả lời: Đặng Thị Hiền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Es?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]