Công Ty TNHH Giáo Dục Nam Phương

[ad_1]

Công Ty TNHH Giáo Dục Nam Phương

Tiếng Anh:

Nam Phuong Education Company Limited

Cong Ty TNHH Giao Duc Nam Phuong
Mã Số Thuế: 5801458697
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 17/11/5 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Dương Đăng Phương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Giáo Dục Nam Phương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Giáo Dục Nam Phương?

✓ Trả lời: 5801458697

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Giáo Dục Nam Phương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Giáo Dục Nam Phương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Giáo Dục Nam Phương?

✓ Trả lời: Số 17/11/5 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Giáo Dục Nam Phương là ai?

✓ Trả lời: Dương Đăng Phương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Giáo Dục Nam Phương?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]