Công Ty TNHH Gia Khanh Đạ Tẻh

[ad_1]

Công Ty TNHH Gia Khanh Đạ Tẻh

Cong Ty TNHH Gia Khanh Dạ Tẻh
Mã Số Thuế: 5801463471
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 30/4,Tổ dân phố 4A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trí Khanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Gia Khanh Đạ Tẻh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Gia Khanh Đạ Tẻh?

✓ Trả lời: 5801463471

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Gia Khanh Đạ Tẻh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Gia Khanh Đạ Tẻh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Gia Khanh Đạ Tẻh?

✓ Trả lời: Đường 30/4,Tổ dân phố 4A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Gia Khanh Đạ Tẻh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trí Khanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Gia Khanh Đạ Tẻh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]