Công Ty TNHH Garage Lê Hưng

[ad_1]

Công Ty TNHH Garage Lê Hưng

Cong Ty TNHH Garage Le Hung
Mã Số Thuế: 5801485732
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: đường Yết Kiêu, tổ 17, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Viết Hưng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Garage Lê Hưng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Garage Lê Hưng?

✓ Trả lời: 5801485732

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Garage Lê Hưng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Garage Lê Hưng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Garage Lê Hưng?

✓ Trả lời: đường Yết Kiêu, tổ 17, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Garage Lê Hưng là ai?

✓ Trả lời: Lê Viết Hưng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Garage Lê Hưng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]