Công Ty TNHH F Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH F Đà Lạt

Tiếng Anh:

F Dalat Company Limited

Cong Ty TNHH F Da Lat
Mã Số Thuế: 5801461971
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 31/3 Khu phố 1, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Huệ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH F Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH F Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801461971

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH F Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH F Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH F Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 31/3 Khu phố 1, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH F Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Huệ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH F Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]