Công Ty TNHH Etc Biotech

[ad_1]

Công Ty TNHH Etc Biotech

Tiếng Anh:

ETC BIOTECH COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Etc Biotech
Mã Số Thuế: 5801486863
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 81, TDP Quảng Lạc, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Lê Ngọc Anh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Etc Biotech

Mã số thuế của Công Ty TNHH Etc Biotech?

✓ Trả lời: 5801486863

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Etc Biotech?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Etc Biotech chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Etc Biotech?

✓ Trả lời: Số 81, TDP Quảng Lạc, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Etc Biotech là ai?

✓ Trả lời: Trần Lê Ngọc Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Etc Biotech?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]