Công Ty TNHH Émai Dalat

[ad_1]

Công Ty TNHH Émai Dalat

Cong Ty TNHH Emai Dalat
Mã Số Thuế: 5801484182
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 86/1 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Hoàng Đan
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Émai Dalat

Mã số thuế của Công Ty TNHH Émai Dalat?

✓ Trả lời: 5801484182

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Émai Dalat?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Émai Dalat chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Émai Dalat?

✓ Trả lời: Số 86/1 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Émai Dalat là ai?

✓ Trả lời: Lê Hoàng Đan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Émai Dalat?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]