Công Ty TNHH Edu Leap Az

[ad_1]

Công Ty TNHH Edu Leap Az

Tiếng Anh:

EDU LEAP AZ COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Edu Leap Az
Mã Số Thuế: 5801487835
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 151 Đồng Lạc, Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Minh Lý
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Edu Leap Az

Mã số thuế của Công Ty TNHH Edu Leap Az?

✓ Trả lời: 5801487835

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Edu Leap Az?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Edu Leap Az chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Edu Leap Az?

✓ Trả lời: Số 151 Đồng Lạc, Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Edu Leap Az là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Minh Lý

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Edu Leap Az?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]