Công Ty TNHH Eden Dalat

[ad_1]

Công Ty TNHH Eden Dalat

Cong Ty TNHH Eden Dalat
Mã Số Thuế: 5801483654
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 9 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Bạch Tuyết
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Eden Dalat

Mã số thuế của Công Ty TNHH Eden Dalat?

✓ Trả lời: 5801483654

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Eden Dalat?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Eden Dalat chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Eden Dalat?

✓ Trả lời: Số 9 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Eden Dalat là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Bạch Tuyết

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Eden Dalat?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]