Công Ty TNHH Dv – Tm Xây Dựng Văn Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Dv – Tm Xây Dựng Văn Nam

Cong Ty TNHH Dv – Tm Xay Dung Van Nam
Mã Số Thuế: 5801464323
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Khương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dv – Tm Xây Dựng Văn Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dv – Tm Xây Dựng Văn Nam?

✓ Trả lời: 5801464323

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dv – Tm Xây Dựng Văn Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dv – Tm Xây Dựng Văn Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dv – Tm Xây Dựng Văn Nam?

✓ Trả lời: Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dv – Tm Xây Dựng Văn Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Khương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dv – Tm Xây Dựng Văn Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]