Công Ty TNHH Dv Tm Cà Phê Xưa

[ad_1]

Công Ty TNHH Dv Tm Cà Phê Xưa

Cong Ty TNHH Dv Tm Ca Phe Xua
Mã Số Thuế: 5801460294
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 687- 689 Lý Thái Tổ, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lại Tiến Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dv Tm Cà Phê Xưa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dv Tm Cà Phê Xưa?

✓ Trả lời: 5801460294

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dv Tm Cà Phê Xưa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dv Tm Cà Phê Xưa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dv Tm Cà Phê Xưa?

✓ Trả lời: Số 687- 689 Lý Thái Tổ, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dv Tm Cà Phê Xưa là ai?

✓ Trả lời: Lại Tiến Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dv Tm Cà Phê Xưa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]