Công Ty TNHH Dương Ngọc Thanh Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Dương Ngọc Thanh Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Duong Ngoc Thanh Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801467444
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 46 Phú Lộc, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Dương Ngọc Thanh
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dương Ngọc Thanh Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dương Ngọc Thanh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801467444

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dương Ngọc Thanh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dương Ngọc Thanh Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dương Ngọc Thanh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 46 Phú Lộc, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dương Ngọc Thanh Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Dương Ngọc Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dương Ngọc Thanh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]