Công Ty TNHH Dương Minh Khoa

[ad_1]

Công Ty TNHH Dương Minh Khoa

Cong Ty TNHH Duong Minh Khoa
Mã Số Thuế: 5801452430
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 30 Nguyễn Thiện Thuật, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Đặng Nguyên Thanh Nhã
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dương Minh Khoa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dương Minh Khoa?

✓ Trả lời: 5801452430

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dương Minh Khoa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dương Minh Khoa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dương Minh Khoa?

✓ Trả lời: 30 Nguyễn Thiện Thuật, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dương Minh Khoa là ai?

✓ Trả lời: Đặng Nguyên Thanh Nhã

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dương Minh Khoa?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]