Công Ty TNHH Dương Gia Dalat

[ad_1]

Công Ty TNHH Dương Gia Dalat

Cong Ty TNHH Duong Gia Dalat
Mã Số Thuế: 5801455061
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 82 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Dương Ngọc Hiệp
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dương Gia Dalat

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dương Gia Dalat?

✓ Trả lời: 5801455061

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dương Gia Dalat?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dương Gia Dalat chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dương Gia Dalat?

✓ Trả lời: Số 82 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dương Gia Dalat là ai?

✓ Trả lời: Dương Ngọc Hiệp

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dương Gia Dalat?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]