Công Ty TNHH Dũng Thắng Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Dũng Thắng Đà Lạt

Cong Ty TNHH Dung Thang Da Lat
Mã Số Thuế: 5801479094
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 165 Vòng Lâm Viên, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dũng Thắng Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dũng Thắng Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801479094

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dũng Thắng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dũng Thắng Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dũng Thắng Đà Lạt?

✓ Trả lời: 165 Vòng Lâm Viên, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dũng Thắng Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dũng Thắng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]