Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Otis

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Otis

Tiếng Anh:

OTIS TOURIST AND EVENTS COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Du Lich Va To Chuc Su Kien Otis
Mã Số Thuế: 5801487218
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 44 Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Tâm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Otis

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Otis?

✓ Trả lời: 5801487218

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Otis?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Otis chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Otis?

✓ Trả lời: 44 Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Otis là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Tâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Otis?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]