Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái V.a.n

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái V.a.n

Tiếng Anh:

V.a.n Ecology Tourism Company Limited

Cong Ty TNHH Du Lich Sinh Thai V.a.n
Mã Số Thuế: 5801456273
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 22 Trịnh Hoài Đức, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quang Ngọc
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái V.a.n

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái V.a.n?

✓ Trả lời: 5801456273

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái V.a.n?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái V.a.n chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái V.a.n?

✓ Trả lời: Số 22 Trịnh Hoài Đức, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái V.a.n là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quang Ngọc

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái V.a.n?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]