Công Ty TNHH Du Lịch Renew

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Renew

Tiếng Anh:

Renew Travel Company Limited

Cong Ty TNHH Du Lich Renew
Mã Số Thuế: 5801458665
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 51 Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Đình Đạt
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Renew

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Renew?

✓ Trả lời: 5801458665

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Renew?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Renew chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Renew?

✓ Trả lời: 51 Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Du Lịch Renew là ai?

✓ Trả lời: Vũ Đình Đạt

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Renew?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]