Công Ty TNHH Đt Xd Dv Dl Đà Lạt Xanh

[ad_1]

Công Ty TNHH Đt Xd Dv Dl Đà Lạt Xanh

Cong Ty TNHH Dt Xd Dv Dl Da Lat Xanh
Mã Số Thuế: 5801461925
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 30 Trần Thánh Tông, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lâm Quang Khương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đt Xd Dv Dl Đà Lạt Xanh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đt Xd Dv Dl Đà Lạt Xanh?

✓ Trả lời: 5801461925

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đt Xd Dv Dl Đà Lạt Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đt Xd Dv Dl Đà Lạt Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đt Xd Dv Dl Đà Lạt Xanh?

✓ Trả lời: 30 Trần Thánh Tông, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đt Xd Dv Dl Đà Lạt Xanh là ai?

✓ Trả lời: Lâm Quang Khương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đt Xd Dv Dl Đà Lạt Xanh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]