Công Ty TNHH Đồ Tốt

[ad_1]

Công Ty TNHH Đồ Tốt

Cong Ty TNHH Do Tot
Mã Số Thuế: 5801480822
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 216 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Cao Hoàng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đồ Tốt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đồ Tốt?

✓ Trả lời: 5801480822

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đồ Tốt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đồ Tốt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đồ Tốt?

✓ Trả lời: 216 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đồ Tốt là ai?

✓ Trả lời: Lê Cao Hoàng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đồ Tốt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]