Công Ty TNHH Diệu Lạc

[ad_1]

Công Ty TNHH Diệu Lạc

Tiếng Anh:

Dimensional Adventure Company Limited

Cong Ty TNHH Dieu Lac
Mã Số Thuế: 5801467677
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 29 A Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hồng Vịnh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Diệu Lạc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Diệu Lạc?

✓ Trả lời: 5801467677

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Diệu Lạc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Diệu Lạc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Diệu Lạc?

✓ Trả lời: Số 29 A Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Diệu Lạc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hồng Vịnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Diệu Lạc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]