Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phạm Gia Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phạm Gia Phát

Tiếng Anh:

Pham Gia Phat Trading And Service Company Limited

Cong Ty TNHH Dich Vu Va Thuong Mai Pham Gia Phat
Mã Số Thuế: 5801458714
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 39 Trạng Trình, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Anh Tiến
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phạm Gia Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phạm Gia Phát?

✓ Trả lời: 5801458714

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phạm Gia Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phạm Gia Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phạm Gia Phát?

✓ Trả lời: Số 39 Trạng Trình, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phạm Gia Phát là ai?

✓ Trả lời: Phạm Anh Tiến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phạm Gia Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]