Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Green Chem

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Green Chem

Tiếng Anh:

Green Chem Services Trading Company Limited

Cong Ty TNHH Dich Vu Thuong Mai Green Chem
Mã Số Thuế: 5801467733
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 7, Khu D4 Học Viện Lục Quân, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trương Thống Nhất
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Green Chem

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Green Chem?

✓ Trả lời: 5801467733

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Green Chem?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Green Chem chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Green Chem?

✓ Trả lời: số 7, Khu D4 Học Viện Lục Quân, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Green Chem là ai?

✓ Trả lời: Trương Thống Nhất

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Green Chem?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]