Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phúc Lộc Thọ 68

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phúc Lộc Thọ 68

Cong Ty TNHH Dich Vu Giai Tri Phuc Loc Tho 68
Mã Số Thuế: 5801458778
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 58 Hà Giang, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Văn Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phúc Lộc Thọ 68

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phúc Lộc Thọ 68?

✓ Trả lời: 5801458778

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phúc Lộc Thọ 68?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phúc Lộc Thọ 68 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phúc Lộc Thọ 68?

✓ Trả lời: Số 58 Hà Giang, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phúc Lộc Thọ 68 là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phúc Lộc Thọ 68?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]