Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vũ Thảo

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vũ Thảo

Tiếng Anh:

Vu Thao Travel Services Limited Company

Cong Ty TNHH Dich Vu Du Lich Vu Thao
Mã Số Thuế: 5801461876
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa đất 615 tờ bản đồ số 20, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hoa
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vũ Thảo

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vũ Thảo?

✓ Trả lời: 5801461876

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vũ Thảo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vũ Thảo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vũ Thảo?

✓ Trả lời: Thửa đất 615 tờ bản đồ số 20, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vũ Thảo là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hoa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vũ Thảo?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]