Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Chậm Tourist

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Chậm Tourist

Cong Ty TNHH Dich Vu Du Lich Va Su Kien Cham Tourist
Mã Số Thuế: 5801479785
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 28A, Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đoàn Xuân Sang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Chậm Tourist

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Chậm Tourist?

✓ Trả lời: 5801479785

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Chậm Tourist?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Chậm Tourist chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Chậm Tourist?

✓ Trả lời: Số 28A, Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Chậm Tourist là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đoàn Xuân Sang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Chậm Tourist?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]