Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Con Kiến

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Con Kiến

Tiếng Anh:

ANT TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dich Vu Du Lich Con Kien
Mã Số Thuế: 5801485274
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 36/45 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: A ĐIỆU
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Con Kiến

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Con Kiến?

✓ Trả lời: 5801485274

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Con Kiến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Con Kiến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Con Kiến?

✓ Trả lời: Số 36/45 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Con Kiến là ai?

✓ Trả lời: A ĐIỆU

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Con Kiến?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]