Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản Đỉnh Việt

[ad_1]

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản Đỉnh Việt

Tiếng Anh:

Dinh Viet Real Estate Investment Services Company Limited

Cong Ty TNHH Dich Vu Dau Tu Bat Dong San Dinh Viet
Mã Số Thuế: 5801464193
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 119 Đào Duy Từ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Lân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản Đỉnh Việt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản Đỉnh Việt?

✓ Trả lời: 5801464193

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản Đỉnh Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản Đỉnh Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản Đỉnh Việt?

✓ Trả lời: 119 Đào Duy Từ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản Đỉnh Việt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Lân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Bất Động Sản Đỉnh Việt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]