Công Ty TNHH Địa Ốc Phong Thịnh Vượng

[ad_1]

Công Ty TNHH Địa Ốc Phong Thịnh Vượng

Cong Ty TNHH Dia Oc Phong Thinh Vuong
Mã Số Thuế: 5801461273
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 17 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Phong
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Địa Ốc Phong Thịnh Vượng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Địa Ốc Phong Thịnh Vượng?

✓ Trả lời: 5801461273

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Địa Ốc Phong Thịnh Vượng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Địa Ốc Phong Thịnh Vượng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Địa Ốc Phong Thịnh Vượng?

✓ Trả lời: Số 17 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Địa Ốc Phong Thịnh Vượng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Phong

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Địa Ốc Phong Thịnh Vượng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]