Công Ty TNHH Đầu Tư Xd – Phát Triển Bđs Thiên Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Xd – Phát Triển Bđs Thiên Lộc

Cong Ty TNHH Dau Tu Xd – Phat Trien Bds Thien Loc
Mã Số Thuế: 5801482347
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 101/5 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Xuân Lưu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Xd – Phát Triển Bđs Thiên Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xd – Phát Triển Bđs Thiên Lộc?

✓ Trả lời: 5801482347

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Xd – Phát Triển Bđs Thiên Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Xd – Phát Triển Bđs Thiên Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Xd – Phát Triển Bđs Thiên Lộc?

✓ Trả lời: Số 101/5 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Xd – Phát Triển Bđs Thiên Lộc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Lưu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Xd – Phát Triển Bđs Thiên Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]