Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kỷ Nguyên

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kỷ Nguyên

Tiếng Anh:

ERA DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Phat Trien Ky Nguyen
Mã Số Thuế: 5801480734
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 412 Trần Phú, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Xuân Quang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kỷ Nguyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kỷ Nguyên?

✓ Trả lời: 5801480734

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kỷ Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kỷ Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kỷ Nguyên?

✓ Trả lời: 412 Trần Phú, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kỷ Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Trần Xuân Quang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kỷ Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]